fbpx

Handelsbetingelser, cookie- og datapolitik

På denne sider finder du følgende indhold:

1. Brikk Gruppen ApS’ Datapolitik

Brikk Gruppen ApS (”Brikk”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR), hvilket bl.a. betyder, at Brikk er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Brikk behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

Brikk er en ejendomsmægler, der tilbyder vurdering og formidling af køb og salg af boliger og erhvervsejendomme.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste service og rådgivning og de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde forskellige lovkrav.

Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov. Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger definerer, hvordan Brikks Gruppen ApS beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

1.1 Dataansvarlig

Brikk Gruppen ApS, CVR-nr. 40218610, Hammerensgade 1, 1267 København, telefon 71 99 98 91, e-mail info@brikk.dk, er dataansvarlig.

1.2. Vi registrerer og bruger vi dine personoplysninger

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde de lovkrav, vi er pålagt som ejendomsmæglervirksomhed.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når:

 • – Du har bestilt dokumenter eller andet materiale fra os.
 • – Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse.
 • – Du har købt eller solgt en bolig eller erhvervsejendom igennem os.
 • – Du har booket en fremvisning af en bolig.
 • – Du har booket en vurdering.
 • – Du har kontaktet os igennem en kontaktform, email eller telefon.
 • – Du har givet os tilladelse til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål.
 • – Vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til
  • – Lov om formidling af fast ejendom.
  • – Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.
  • – Lov om juridisk rådgivning.
  • – Lejeloven.
  • – Erhvervslejeloven.
  • – Hvidvaskloven.
  • – Forældelsesloven.
  • – Bogføringsloven.
  • – Databeskyttelsesloven.
 • – Det er nødvendigt for at forfølge Brikks legitime interesser. Det kan f.eks. være for at forhindre misbrug eller tab, for at styrke it-sikkerheden eller/og som led i direkte markedsføringsformål. Vi registrerer og bruger kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

1.3 Disse personoplysninger registrerer og bruger vi

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke opgaver vi skal udføre for dig eller hvilke ydelser du er interesseret i, herunder:

 • – Grundlæggende personoplysninger, f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer.
 • – Økonomiske oplysninger, f.eks. oplysninger om gæld, din indkomst eller kreditvurdering (boligkøbsbevis).
 • – Oplysninger om dit erhverv eller dit arbejde.
 • – Oplysninger om din familie og husstand.
 • – Id-dokumentation, f.eks. fotokopier af sundhedskort, pas eller kørekort.
 • – Oplysninger om de ydelser vi leverer til dig.


Følsomme oplysninger

Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi beder om dit eksplicitte samtykke til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme oplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav. Følsomme personoplysninger, vi registrerer, omfatter bl.a. oplysninger om dit helbred, eksempelvis om du er kørestolsbruger, af hensyn til dit boligbehov.

Vi registrerer muligvis også andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte ydelser til dig, eller hvis det er os pålagt ved lov.

Vores evne til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.

1.4 Hvornår og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af vores ydelser, herunder blandt andet:

 • – Salgsvurderinger.
 • – Fremvisninger.
 • – Formidlingsopdrag.
 • – Forhandlinger / købstilbud / købsaftale og ekspedition heraf.
 • – Vurderingsopgaver.
 • – Køberrådgivningsopdrag.
 • – Fremsendelse af salgsmateriale.
 • – Online ejendomsvurdering (https://www.brikk.dk/ejendomsvurdering/).
 • – Registrering i køberkartotek.
 • – Fremvisninger og åbne huse.
 • – Udarbejdelse af værditjek.
 • – Udsendelse af nyhedsbrev.
 • – Løbende kampagner, konkurrencer m.v.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder:

 • – Kundeservice, rådgivning og administration.
 • – Udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning.
 • – Markedsføring af vores ydelser og produkter.
 • – Identifikation af kunder.
 • – For at beskytte dig og Brikk mod bedrageri.
 • – For at opfylde lovbestemte krav.

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig eller ved at observere dine handlinger, f.eks. når:

 • – Du udfylder formularer i forbindelse med bestilling af ydelser på Brikk.dk.
 • – Du indsender bestemte dokumenter til os.
 • – Du ringer til os.
 • – Du bruger vores hjemmeside og ydelser.
 • – Du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner, som vi har organiseret.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Eksempel:

Af hensyn til vores ejendomsmægler- og rådgiveransvar gemmer vi afsluttede sager i 10 år (i visse tilfælde 30 år). Fristerne er fastsat efter de danske forældelsesregler.

Uanset øvrig sletning af dine oplysninger, gemmer vi altid adresser på de ejendomme vi har og har haft i kommission. Dette er udelukkende til statistikmæssig brug.

1.5 Tredjeparter og dine personoplysninger

Personoplysninger fra tredjepart
Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjepart, herunder fra:

 • – Den offentlige Informationsserver (OIS), e-nettet og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger f.eks. oplysningerne til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale. Vi opdaterer oplysningerne løbende.
 • – Kreditorer, pengeinstitutter og panthavere om indestående hæftelser og relevant økonomi. Vi registrerer og bruger ligeledes disse oplysninger til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale, samt til sikring af, om en handel kan gennemføres. Vi opdaterer oplysningerne løbende.


Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med visse tredjeparter i og uden for virksomheden Brikk Gruppen ApS:

 • – Hvis du har bedt os om at bestille fotograf, plantegning, tilstandsrapport m.v. videregiver vi de oplysninger om dig og din bolig, som er nødvendige for at kunne kontakte dig og opfylde aftalen.
 • – Vi videregiver oplysninger om dig til behandling af salgsopstilling og handlen i sin helhed til e-nettet, i det omfang vi får har dit samtykke hertil
 • – Vi videregiver oplysninger til boligportalen Flexya A/S.
 • – Vi bruger Google Calendar og Gmail. Derfor vil persondata  så som navn, telefonnummer, adresse mm. blive overført til Googles datacentre.
 • – Vi videregiver oplysninger til Zigna og deres fotografer hvis der skal tages billeder af din bolig.
 • – Vi videregiver oplsyninger til Penneo når der bliver underskrevet dokumenter, da de facilitere denne del.
 • – Vi bruger Klarna som betalingssystem, når du indbetaler så håndtere de dine kortoplysninger.
 • – Vi bruger Pipedrive til håndtering af salgsprocessen, da det aflaster vores mæglere. Hvis du sælger din bolig igennem os så vil dit navn, adresse, telefonnummer mm blive gemt i Pipedrive.
 • – Vi videregiver oplysninger om dig til forsyningsselskaber, herunder dog kun dit cpr-nummer, i det omfang det kræves og vi har dit samtykke hertil.
 • – I forbindelse med tinglysning af skøde og øvrige dokumenter, videregiver vi dit cpr-nummer til tinglysningen.
 • – Hvis du har givet samtykke til det, videregiver vi din e-mailadresse til Boligsiden, til brug for Boligsidens undersøgelse af din tilfredshed med ejendomsmægleren.
 • – Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er os pålagt i henhold til gældende lov, herunder hvidvaskloven.
 • – Vi videregiver muligvis din oplysninger internt i koncernen og til eksterne forretningspartnere (herunder til rådgivere og banker), hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det.
 • -Vi videregiver dine oplysninger til eksterne bogholdere og revisorer i det omfang det er nødvendigt.
 • – I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler,eks. gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af Europa-Kommissionen eller Datatilsynet.
 • – Vi udsender regelmæssigt nyhedsbreve og afholder fra tid til anden konkurrencer, hvor vi indsamler kontaktoplysninger som navn og e-mail. Deles disse informationer med en tredjepart, vil det klart fremgå af konkurrencen eller tilbuddet. Det kan være en forudsætning for deltagelse, at Brikk eller andre må kontakte dig efterfølgende – dette vil klart fremgå af konkurrencebetingelserne. Det er altid frivilligt at deltage i en konkurrence eller et tilbud.

1.6 Dine rettigheder

Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din adgangsret kan dog være begrænset ved lov eller for at beskytte andre personers privatliv eller af hensyn til vores forretning og praksis. Vores knowhow, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materialer kan også være fritaget fra retten til indsigt.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Redigering eller sletning af Brikks data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”.

Hvis du har indgået en formidlingsaftale, rådgivningsaftale eller berigtigelsesaftale med os, har du samtidig underskrevet et dokument der forklarer Brikks persondatabehandling, hvor du får et samlet overblik over behandling af dine persondata, baseret på dit kundeforhold med os. Tilsvarende gælder hvis du som køber har underskrevet et købstilbud eller en købsaftale.

Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til videregivelse af oplysninger, som kræver dit samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via: Brikk Gruppen ApS, CVR-nr. 40218610, Hammerensgade 1, 1267 København, telefon 71999891, e-mail :info@brikk.dk

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, og din kontakt med vores databeskyttelsesrådgiver ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte vores klageservice: Brikk Gruppen ApS, CVR-nr. 40218610, Hammerensgade 1, 1267 København, telefon 71 99 98 91, e-mail info@brikk.dk.

Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

2. Cookiepolitik

2.1 Ejeroplysninger

Websitet Brikk.dk og Hub.brikk.dk udbydes af:

 • Brikk Gruppen ApS
 • Hammerensgade 1, 2. th.
  1267 København K
  CVR: 40218610
  Telefon: 71999891
  Email: info@brikk.dk

Her kan du læse mere om de informationer, vi indsamler, når du besøger brikk.dk og Hub.brikk.dk. Når du besøger os, indsamler vi oplysninger om dig, din computer og det, du gør på websitet. Hvad vi bruger oplysningerne til, hvordan vi behandler dem, og hvem der har adgang til de oplysninger, kan du læse her.

2.2 Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indeholde personlige oplysninger eller virus. 

2.3 Hvad cookies bruges til på vores website

Når du søger på Brikk.dk anvender vi cookies til at gemme søgninger og til at huske dit Brikk-login, så det bliver lettere for dig at navigere rundt på websitet. Derudover bruger vi cookies til at føre statistik over antallet af brugere på sitet, oplysninger om skærmopløsning og interesser så vi kan tilpasse indhold og annoncering til dig. Vi benytter i visse tilfælde også cookies til at optage hvordan du bruger hjemmesiden med Hotja så vi kan forbedre brugeroplevelsen, du forbliver anonym i sammenhæng med den optagede video, der er ingen persondata tilkoblet videoen der optages. Vi anvender også cookies til marketing samt levering af målrettede annoncer på andre websites. Du kan se en komplet liste over cookies og hvad de gør under afsnittet Cookiedeklaration.

2.4 Hvor lang tid opbevares cookies?

I skemaet længere nede på denne side kan du se hvornår de enkelte cookies udløber. Hver gang du genbesøger brikk.dk forlænges perioden.

2.5 Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere alle cookies, slette de eksisterende eller vælge at modtage en advarsel hver gang, der gemmes en cookie på din computer. Du kan finde en vejledning til, hvordan du undgår cookies her. Her kan du finde vejledninger til langt de fleste browsere.

2.6 Cookies fra vores annonce samarbejdspartnere

Brikk har annonce samarbejdspartnere, der sender cookies via vores website, og som har adgang til oplysninger, der er indsamlet via cookies fra vores website (tredjeparts-cookies). Annonce Samarbejdspartnerne er:

 • – Doubleclick
 • – Facebook
 • – Google
 • – LinkedIn
 • – Microsoft
 • – Soundcloud

Det er muligt at fravælge at indgå i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her og fravælge cookies fra annonce samarbejdspartnere.

2.7 Google Analytics (statistik)

Brikk bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan her fravælge cookies fra Google Analytics.

2.8 Cookiedeklaration (Sidst opdateret d. 10/09/2021)

3. Priser og betaling

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK), og vises inklusiv 25 % dansk moms.

Betalingsformer:

Hos Brikk kan du betale enten via faktura eller med dankort eller andre typer kredit- og debitkort. Du kan også vælge at sprede betalingen ud over flere måneder. Betaling med dankort og med andre kreditkort samt betaling via månedlige afdrag bliver gennemført igennem Klarna Bank AB.

Klarnas betalingsmåder

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmåder:

Konto: Klarna Konto er en kassekredit, som gives af Klarna. Den giver låntageren mulighed for at betale sine køb i månedlige afdrag med 1/24 (dog min. 89 kr.) af totalbeløbet eller ifølge de vilkår, der blev godkendt i kassen. For mere information om Klarna Konto inkl. generelle betingelser og standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, klik her.

Betaling sker altid til Klarna. Du kan finde mere information om Klarna på deres hjemmeside. Her kan du finde deres brugervilkår. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

4. Brugerbetingelser for medlemmer af vores Brikk Partnerprogram

4.1. Tilmelding

Som partner skal du ved tilmelding/opdatering opgive korrekte kontaktoplysninger.

Svaret på spørgsmålet “Hvordan vil du reklamere for Brikk?” skal være dækkende. Hvis det er på en hjemmeside skal du linke til den, og fortælle om websitets indhold.

Hvis du ved tilmelding er under 18 år skal dine forældre give tilladelse.
Det er gratis at være tilmeldt som partner.

4.2 Aftaleindgåelse

En partners ansøgning godkendes på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.) der er gældende på ansøgningstidspunktet. Brikk er ikke forpligtet til at godkende en partners ansøgning.

4.3 Markedsføring og reklame regler

 • –  Der må ikke benyttes iframes.
 • – Du må ikke benytte dit partner link på købte annoncer, som for eksempel Google Adwords/Bing/Facebook annoncer. Vores brand navn Brikk må ikke anvendes ved egne købte annoncer.
 • – Det er ikke tilladt at bruge dit partner link i sammenhæng med Google Shopping Ads.
 • – I artikler og andet indhold der indeholder et partnerlink til Brikk må du ikke nævne rabatkoder, kupon koder mm.
 • – Indhold der fungerer som markedsføring for annoncøren skal jf. Markedsføringsloven markeres som en reklame, f.eks. med teksten ‘Reklame’, ‘Sponsoreret’, ‘Indeholder reklame links’ e.l. Check bl.a. Forbrugerombudsmandens guide til influencere.
 • – Reklamer må ikke benyttes på websites, der bryder loven (du påtager dig som partner al ansvar i den forbindelse).
 • – Bliver du fjernet eller afvist som deltager i vores partnerprogram, så skal du hurtigst muligt fjerne reklamemateriale for vores partnerprogram.
 • – Du må ikke benytte dit eget partner link, når du sætter din bolig til salg hos Brik.

Brud på reglerne medfører sletning af din partner bruger uden udbetaling af saldo. Er du i tvivl om du bryder denne paragraf, så skal du sende en email til Info@brikk.dk.

4.4 Optjening og udbetaling af beløb

Optjente beløb tillægges partnerens saldo.

Alle beløb vises eksklusiv moms. Ved afregninger til firmaer tillægges moms.

Ordrebeløb (grundlaget) hvoraf der optjenes for salg er typisk inkl. moms, men ekskl. fragt/gebyrer.

Brikk udbetaler via bankoverførsel til partnerens bankkonti hvor registreringsnummer og kontonummer er angivet eller til udenlandske bankkonti hvor SWIFT-kode og IBAN-nummer er angivet.

Melder du dig ud (sletter din tilmelding) udbetales saldi under 500 kr ikke. Hvis du har en saldo over 500 kr. ved udmeldelse så skal du kontakte Brikk inden sletning, så vi kan udbetale dig.

Ved udbetaling til udenlandske bankkonti er udbetalingsgrænsen 1000 kr. Der kan forekomme kursdifferencer.

4.5 Snyd og manipulation

Snyd og manipulation for at optjene beløb, der ikke retteligt bør optjenes (vurderes af Brikk) er uacceptabelt og kan medføre øjeblikkelig sletning eller en kraftig advarsel. Det er Brikk der suverænt afgører om der er tale om snyd eller manipulation og om det skal medføre sletning eller advarsel.

Tommelfingerregel: Brugere skal klikke på reklamer af egen interesse!

Som snyd opfattes alle tekniske eller menneskelige forsøg fra partneren selv. eller dennes omgivelser, på at optjene beløb, som ikke retteligt bør optjenes.

Snyd omfatter (men er ikke begrænset til):

 • – Automatiske kliks via scripts, et eksternt program eller en robot.
 • – Tvungne klik for at brugeren opnår noget.
 • – Skjulte reklamer.
 • – Klik kaldt via frames og iframes.
 • – Falske registreringer og ordrer.

Manipulation er forsøg at få andre til at foretage en handling som genererer optjente beløb, uden at annoncøren får en reel effekt og hvor formålet alene er at forsøge at tjene penge, f.eks. systematiske klik ‘for at holde siden i live’.

Ved snyd eller manipulation, hvor partnerens profil herefter slettes, udbetales saldo ikke.

Er du i tvivl om du bryder denne paragraf, så skriv til Brikk på Info@brikk.dk.

4.6 Fejlsituationer/annulleringer

Der kan opstå situationer hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret, ikke kan gennemføres eller er resultatet af en test e.l.

Derudover kan forbrugere annullere ordrer jf. lovgivning vedr. returret o.l. Der bliver ikke udbetalt kommission for salg der bliver annulleret.

4.7 Optjeningsregel

Registreringer, leads og salg, bliver tildelt den partner hvis link brugeren besøger først. Det er altså kun denne partner som optjener beløbet.

Cookie varigheden er 30 dage.

4.8 Betingelser for databehandling

Som partner giver du Brikk ret til opbevare og behandle persondata (cookieoplysninger, IP-adresser o.l.), som du måtte dele med Brikk i forbindelse med tracking af klik via Brikk trackingscript, da dette er nødvendigt for at vi kan registrere og betale dig for skabte salg og leads. Samtidigt accepterer du at disse data opbevares og behandles som beskrevet i vores persondatapolitik.

Når du tilmelder dig vores partnerprogram, acceptere du også Brikk Gruppen ApS’ Datapolitik.

5. Samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere:

 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • Boligsiden.dk
 • Dansk Boligforsikring
 • DTU
 • Købstædernes Forsikring
 • Zigna
 • Jyske Bank
 • Vexa
 • Boligstarter
 • Strømlinet
 • Velkommen
 • Coop 
 • Coop Bank
 • BoFinans